Reklama zewnętrzna Blue Time

OPIS REALIZACJI

Wykonanie reklamy zewnętrznej dla lokalu Blue Time.